Oddział Położniczo-Ginekologiczny2023-11-29T13:36:09+00:00

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań
  (wejście od strony ulicy Bogusławskiego)

Kierownik Oddziału

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Szymanowski

Zastępca kierownika Oddziału:
dr Tomasz Czerniak

Kontakt

Centrala:

 • centrala: +48 61 866 50 12

Kierownik Oddziału:

 • +48 61 838 71 25

Nasza kadra

Kontakt

Pielęgniarki Oddziałowe

mgr Grażyna Witkowska
Blok Porodowy

 • +48 61 838 73 56

mgr Tatiana Radzik
Pododdział Ginekologiczny

 • +48 61 838 71 59

Agata Wójcik
p.o. Położna Oddziałowa
Pododdział Położniczy

 • +48 61 838 71 39

Bloki i pododdziały

 • Blok porodowy

 • Blok porodowy

Nowoczesny blok porodowy został oddany do użytku w 2016 roku.

W jego skład wchodzą:

 • sala przedporodowa (czterołóżkowa),

 • 4 sale porodowe do porodów rodzinnych,

 • sala ścisłego nadzoru poporodowego, gdzie przebywają pacjentki na obserwacji po porodach powikłanych.

Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny.

Blok porodowy dysponuje nowoczesną salą do wykonywania cięć cesarskich.

 • Pododdział położniczy

 • Pododdział położniczy

Po porodzie pacjentki trafiają na pododdział położniczy.

Dla pacjentek po porodach zabiegowych i cięciach cesarskich w oddziale znajdują się sale dwu- i czteroosobowe, każda z dostępem do łazienki i stanowiskiem do przewijania noworodka.

Na pododdziale położniczym znajdują się również dwu- i trzyosobowe sale, tzw. rooming-in, na których mama przebywa z noworodkiem przez cały czas pobytu w szpitalu. Każda sala posiada łazienkę i stanowisko do pielęgnacji noworodka.

W czasie pobytu na pododdziale pacjentka uczona jest technik i zasad karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

 • Pododdział Ginekologiczny

 • Pododdział Ginekologiczny

Na pododdziale ginekologicznym wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznicze o profilu ginekologicznym oraz onkologii ginekologicznej:

 • histeroskopia,

 • laparoskopia,

 • zabiegi otwarte,

 • plastyka w zakresie narządów rodnych z zastosowaniem nowoczesnych implantów,

 • operacje przezpochwowe,

 • operacje uro-ginelokogiczne.

Pacjentki przebywają na salach dwu-, trzy- i czterołóżkowych.

Przejdź >>
Przejdź >>
Przejdź >>

Bloki i pododdziały

 • Blok porodowy

 • Blok porodowy

Nowoczesny blok porodowy został oddany do użytku w 2016 roku.

W jego skład wchodzą:

 • sala przedporodowa (czterołóżkowa),

 • 4 sale porodowe do porodów rodzinnych,

 • sala ścisłego nadzoru poporodowego, gdzie przebywają pacjentki na obserwacji po porodach powikłanych.

Wszystkie sale posiadają własny węzeł sanitarny.

Blok porodowy dysponuje nowoczesną salą do wykonywania cięć cesarskich.

Przejdź >>
 • Pododdział położniczy

 • Pododdział położniczy

Po porodzie pacjentki trafiają na pododdział położniczy.

Dla pacjentek po porodach zabiegowych i cięciach cesarskich w oddziale znajdują się sale dwu- i czteroosobowe, każda z dostępem do łazienki i stanowiskiem do przewijania noworodka.

Na pododdziale położniczym znajdują się również dwu- i trzyosobowe sale, tzw. rooming-in, na których mama przebywa z noworodkiem przez cały czas pobytu w szpitalu. Każda sala posiada łazienkę i stanowisko do pielęgnacji noworodka.

W czasie pobytu na pododdziale pacjentka uczona jest technik i zasad karmienia piersią oraz pielęgnacji noworodka.

Przejdź >>
 • Pododdział Ginekologiczny

 • Pododdział Ginekologiczny

Na pododdziale ginekologicznym wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznicze o profilu ginekologicznym oraz onkologii ginekologicznej:

 • histeroskopia,

 • laparoskopia,

 • zabiegi otwarte,

 • plastyka w zakresie narządów rodnych z zastosowaniem nowoczesnych implantów,

 • operacje przezpochwowe,

 • operacje uro-ginelokogiczne.

Pacjentki przebywają na salach dwu-, trzy- i czterołóżkowych.

Przejdź >>

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Uwagi ogólne

 • istnieje możliwość obejrzenia sali porodowej przed porodem,

 • prosimy pacjentki o pozostawienie w domu biżuterii i innych wartościowych przedmiotów,

 • prosimy pacjentki o zmycie lakieru z paznokci,

 • na terenie szpitala znajduje się: kaplica, bufet, depozyt odzieży i szatnia

 • na terenie szpitala obowiązuje zakaz palenia

 • odwiedziny odbywają się zgodnie z regulaminem oddziału (w miejscu wyznaczonym poza oddziałem)

 • obowiązuje zakaz wnoszenia kwiatów na oddział

 • na oddziale istnieje możliwość skorzystania z opieki psychologa

 • szpital współpracuje z bankami komórek macierzystych w zakresie pobierania krwi pępowinowej

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas