Pododdział Ginekologiczny2024-03-04T11:44:44+00:00

Pododdział Ginekologiczny

Lokalizacja

Szpital św. Rodziny

 • ul. Jarochowskiego 18
  60-235 Poznań
  (wejście od ulicy Bogusławskiego)

 • centrala: +48 61 866 50 12

Pododdział Ginekologiczny

Na pododdziale ginekologicznym wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznicze o profilu ginekologicznym oraz onkologii ginekologicznej:

 • histeroskopia,

 • laparoskopia,

 • zabiegi otwarte,

 • plastyka w zakresie narządów rodnych z zastosowaniem nowoczesnych implantów,

 • operacje przezpochwowe,

 • operacje uro-ginelokogiczne.

Położna oddziałowa

mgr Tatiana Radzik

 • +48 61 838 71 59

Zapisy i przyjęcie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  Izba Przyjęć, ul. Bogusławskiego 6
  poniedziałek – niedziela 7:00 – 19:00

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

Na czas pobytu w szpitalu przydatne okazać się mogą:

 • przybory toaletowe/kosmetyki,

 • koszula/piżama/szlafrok,

 • ręczniki,

 • pantofle,

 • klapki pod prysznic.

 • dla dziecka na pobyt może się przydać kilka pieluch jednorazowych (są one też dostępne w szpitalu), chusteczki jednorazowe, kilka ubranek.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Izbie Przyjęć.

Dokumenty potrzebne przy przyjęciu:

 • dokument tożsamości,

 • dokumentację z dotychczasowego leczenia (kart informacyjne, wypisy, konsultacje lekarskie, ostatnie badania laboratoryjne – jeśli Pacjent posiada).

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Kilka słów o histeroskopii

Histeroskopia diagnostyczna czyli wziernikowanie macicy to badanie ginekologiczne, pozwalające ocenić stan wewnętrznych ścian macicy. Lekarz może skierować cię na histeroskopię, gdy badanie ginekologiczne lub USG nie wystarczą do postawienia diagnozy.

Jak przebiega histeroskopia?

Histeroskopia (wziernikowanie macicy) pozwala bardzo precyzyjnie określić wielkość, liczbę, umiejscowienie oraz charakter zmian patologicznych błony śluzowej wyściełającej macicę (endometrium). Specjalista może zlokalizować nawet bardzo małe polipy, mięśniaki, zrosty oraz guzy nowotworowe, a ponadto pobrać wycinki do badania tkanek.

Histeroskopia trwa zazwyczaj około pół godziny. Najczęściej wykonuje się ją w kilkunastominutowym znieczuleniu ogólnym.

Wskazaniem do badania są:

 • krwawienia o nieustalonej przyczynie,

 • konieczność oceny stanu błony śluzowej macicy,

 • trudności z zajściem w ciążę lub jej donoszeniem,

 • podejrzenie istnienia wad w budowie macicy,

 • prawdopodobieństwo przerwania ciągłości ściany macicy,

 • podejrzenie zrostów wewnątrzmacicznych.

Histeroskopia jest badaniem bezpiecznym, powikłania zdarzają się bardzo rzadko. Czasem pojawia się lekkie krwawienie i ból w dole brzucha. Jeśli te dolegliwości nie ustępują, zgłoś się do lekarza.

Laparoskopia

Jedną z metod operacji w naszym szpitalu jest metoda laparoskopowa.

Laparoskopia nazywana jest chirurgią przyszłości – można nią operować, służy też do badań diagnostycznych. Dziś nikt nie ma już wątpliwości, że laparoskopia zmieniła oblicze medycyny.

Operacje laparoskopowe

Przeprowadza się je w znieczuleniu ogólnym. Czas zabiegu trudno przewidzieć. Może trwać kilkanaście minut lub kilka godzin. Wszystko zależy od stopnia jego skomplikowania i od ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Wycięcie narządu lub jego fragmentu to pierwszy etap operacji. Kolejny to usunięcie go z jamy brzusznej. Przy laparoskopowych operacjach ginekologicznych czy podejrzeniu nowotworu wycięty narząd, np. jajnik, przed wydostaniem go na zewnątrz umieszcza się w specjalnym woreczku. To bardzo ważny moment operacji. Chodzi bowiem o to, by komórki nowotworowe znajdujące się w jajniku nie przedostały się do innych narządów lub skóry.

Projekt badawczy

W Szpitalu Św. Rodziny, przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu oraz w Klinice Perinatologii i Ginekologii ul. Polna 33 w Poznaniu realizowany jest projekt badawczy pod tytułem :

Ocena blizny po cięciu cesarskim w aspekcie rodzaju zastosowanego szwu na mięsień macicy oraz jego wpływu na stan zdrowia kobiety, przebieg kolejnych ciąż i sposób ich zakończenia

Celem badania jest ocena zależności między rodzajem zastosowanego szwu zakładanego podczas cięcia cesarskiego a grubością zrostu i powstaniem defektu blizny po cięciu.

Grubość blizny w mięśniu macicy ma przede wszystkim wpływ na przebieg kolejnej ciąży ale również na występowanie niekorzystnych objawów klinicznych związanych z powstaniem defektu blizny.

Wyniki badań pozwolą na pogłębienie wiedzy na temat korzyści płynących z zastosowania odpowiedniego szwu celem uzyskania właściwego zrostu mięśnia macicy.

Podobne badania są prowadzone w kilku krajach w Europie i pozwolą na obiektywne wyciągnięcie wniosków i właściwą modyfikację technik operacyjnych.

Zapraszamy wszystkie pacjentki po skończonych sześciu tygodniach od cięcia cesarskiego na krótkie badanie USG macicy.

Pomoc psychologiczna w Szpitalu Św. Rodziny

W szpitalu

W naszym szpitalu każda pacjentka ma prawo do uzyskania pomocy psychologicznej. Odbywa się to w następujący sposób:

 • o potrzebie rozmowy z psychologiem prosimy poinformować personel Oddziału
 • personel kontaktuje się z psychologiem i zleca konsultację psychologiczną
 • konsultacja psychologiczna odbędzie się w ciągu 24 godzin od zgłoszenia takiej potrzeby

Godziny pracy psychologów w oddziałach szpitalnych:

poniedziałek – piątek: 8:00-14:30

Po zakończeniu hospitalizacji

Jeśli po zakończeniu hospitalizacji pojawi się potrzeba rozmowy z psychologiem i/lub psychiatrą, można nawiązać kontakt z instytucjami poniżej:

 • Poradnie Zdrowia Psychicznego (w każdej dzielnicy Poznania). Do psychologa ze skierowaniem od dowolnego specjalisty, do psychiatry nie jest wymagane skierowanie (świadczenia w ramach umowy z NFZ).
 • Punkt Interwencji Kryzysowej – ul. Niedziałkowskiego 30, tel. 61 835 48 65, 61 835 48 66 – całodobowo, bezpłatnie, bez skierowania.
 • Poradnia Psychologiczna przy GPSK UM u. Polna 33, Poznań, tel. 61 8419 311 – budynek poradni szpitala. Psycholog przyjmuje w środę g. 12:00 – 15:00. Pomoc bezpłatna, bez skierowania.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas