2016 r.2018-02-28T09:49:10+00:00

Postępowania przetargowe prowadzone w 2016 r.

Przetargi poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Zakup i dostawa cyfrowego detektora do aparatu RTG” dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8.2017-11-13T15:27:24+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-22 — 2016-12-30

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

 • Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:27

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą central telefonicznych i parkingów2017-11-13T15:27:31+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-06 — 2016-12-14

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:27

Dzierżawa szesnastorzędowego tomografu komputerowego wraz z drugą niezależną stacją lekarską i strzykawką automatyczną oraz z integracją z posiadanym przez szpital systemem RIS I PACS dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem,2017-11-13T15:27:40+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-18 — 2016-11-28

Inne dokumenty

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:27

Sukcesywna dostawa środkow dezynfekcyjnych2017-11-13T15:27:46+00:00
Usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu2017-11-13T15:28:04+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-04 — 2016-11-14

Inne dokumenty

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:28

Świadczenie usług przewozowych na rzecz jednostek organizacyjnych Szpitala2017-11-13T15:29:29+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-27 — 2016-10-06

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:29

Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych2017-11-13T15:29:36+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-15 — 2016-09-27

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:29

Zakup i dostawa tlenu medycznego oraz sprężonego powietrza wraz z dzierżawę zbiorników i butli2017-11-13T15:29:42+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-12 — 2016-09-22

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:29

Dostawa narzędzi chirurgicznych2017-11-13T15:29:48+00:00
Sukcesywna dostawa implantów ginekologicznych i jednorazowych wyrobów medycznych do chirurgii klasycznej i laparoskopowej2017-11-13T15:29:56+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-01 — 2016-09-09

Rozstrzygnięcie

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:29

Usług kompleksowego sprzątania w obiektach szpitalnych, wykonywanie prac pomocniczych na rzecz pacjenta oraz transportu wewnętrznego2017-11-13T15:30:02+00:00
Sukcesywna dostawa pieluch jednorazowych2017-11-13T15:30:07+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-20 — 2016-05-06

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:30

Sukcesywne dostawy rękawic medycznych2017-11-13T15:31:30+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-12 — 2016-04-22

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:31

Dostawa materiałów ortopedycznych2017-11-13T15:31:35+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-12 — 2016-04-21

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:31

Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego2017-11-13T15:31:42+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-05 — 2016-04-15

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:31

Sukcesywna dostawa kaniul, masek tlenowych i innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku2017-11-13T15:31:57+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-03-17 — 2016-03-31

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator.

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:31

Dostawa wyposażenia oddziałów szpitalnych2017-11-13T15:32:04+00:00
Dostawa sprzetu komputerowego wraz z oprogramowaniem2017-11-13T15:32:11+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-02-29 — 2016-03-10

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:32

Dostawa narzędzi medycznych2017-11-13T15:32:17+00:00
Administracja, konserwacja oraz naprawy zakładowych sieci komputerowych2017-11-13T15:32:24+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-01-28 — 2016-02-05

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:32

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do urologii i anestezjologii pediatrycznej2017-11-13T15:32:30+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-02-02 — 2016-02-12

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:32

Administracja, konserwacja oraz naprawy zakładowych sieci komputerowych2017-11-13T15:32:37+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-01-28 — 2016-02-05

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:32

Dostawa immunoglobulin ludzkich2017-11-13T15:32:43+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-01-12 — 2016-01-20

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:32

Przetargi powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości wraz z transportem wewnętrznym w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu2017-11-13T15:22:17+00:00
Zakup energii elektrycznej dla 4. grupy zakupowej utworzonej przez2017-11-13T15:26:35+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-28 — 2016-10-31

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Zespołu oraz wykonywania prac pomocniczych na rzecz pacjentów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu2017-11-13T15:26:41+00:00
Doposażenie Szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną2017-11-13T15:26:49+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-09-02 — 2016-10-10

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Usługi kompleksowego specjalistycznego sprzątania w obiektach szpitalnych oraz transportu wewnątrzszpitalnego2017-11-13T15:26:55+00:00
Usługi prania bielizny szpitalnej2017-11-13T15:27:10+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-14 — 2016-05-25

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu

Wynik postępowania

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:27

Dostawa produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego2017-11-13T15:27:16+00:00

Ogłoszenie o zakupie/usłudze/dostawie poniżej kwoty 30000 euro – wyłączone z ustawy PZP

Zakup i dostawa prasy w latach 2017-20182017-11-13T15:23:36+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-30 — 2017-01-09

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:23

Zakup i dostawa prasy 2017-20182017-11-13T15:23:41+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-20 — 2016-12-28

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:23

Usługa wynajmu sterylnych fartuchów operacyjnych i ubrań dwuczęściowych wielorazowego użytku2017-11-13T15:23:48+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-13 — 2016-12-22

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:23

Zakup i dostawa prasy2017-11-13T15:23:54+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-07 — 2016-12-15

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:23

Usługa przewozowa na rzecz jednostek organizacyjnych Zespołu2017-11-13T15:23:59+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-12-02 — 2016-12-09

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:23

Usługa przewozowa na rzecz jednostek organizacyjnych Zespołu2017-11-13T15:24:05+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-21 — 2016-12-01

Pytania i odpowiedzi

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:24

Sukcesywna dostawa akcesoriów eksploatacyjnych do sterylzacji2017-11-13T15:24:10+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-15 — 2016-11-23

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:24

Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-samitarnych2017-11-13T15:25:42+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-09 — 2016-11-21

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:25

Dostawa baterii alkaicznych2017-11-13T15:25:48+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-11-09 — 2016-11-21

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:25

Zakup i dostawa ezofagoskopu2017-11-13T15:25:54+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-10-26 — 2016-10-31

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:25

Wycinka drzew2017-11-13T15:26:00+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-10-20 — 2016-10-28

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Sukcesywna dostawa opakowań do sterylizacji, wskaźników kontroli sterylizacji oraz akcesoriów eksploatacyjnych do sterylizacji2017-11-13T15:26:05+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-10-17 — 2016-10-27

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Sukcesywna dostawa elektrycznych materiałów eksploatacyjnych2017-11-13T15:26:10+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-06-02 — 2016-06-13

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Dostawa łóżeczek noworodkowych2017-11-13T15:26:15+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-04-21 — 2016-04-28

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Dostawa kołderek grzewczych2017-11-13T15:26:21+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-02-17 — 2016-02-23

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

sukcesywna dostawa farby lateksowej do wnętrz oraz farby elewacyjnej w komputerowym systemie doboru koloru2017-11-13T15:26:25+00:00

Termin składania ofert

 • 2016-01-14 — 2016-01-22

Rozstrzygnięcie przetargu

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 13 listopada 2017 o godzinie 15:26

Dodane przez: Administrator

Ostatnia aktualizacja wpisu: 28 lutego 2018 o godzinie 09:49

Oceń nas