Oddział Dzieci Młodszych2023-08-23T11:06:00+00:00

Oddział Dzieci Młodszych

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • Poziom +3

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Urszula Lulewicz – Sobczak
Kierownik Oddziału

mgr Hanna Włódarczak
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 23 00

Dyżurka lekarska

 • +48 61 616 23 07
  +48 61 616 23 08

Dyżurka lekarska

 • +48 61 616 23 09
  +61 61 616 23 10

Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 616 23 03

Sekretariat Oddziału

 • +48 61 616 23 00

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

Zapisy do przyjęcia planowego odbywają się telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

ZAPISY TELEFONICZNE ORAZ UDZIELANIE WSZELKICH INFORMACJI ODBYWAJĄ SIĘ W GODZINACH 12-14.

 • osobiście
  zapisów dokonuje się w placówce oddziału przy ul. Wrzoska 1 w Poznaniu, Poziom +3

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W wyznaczonym dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się na Oddziale Dzieci Młodszych.

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna prawnego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne będzie podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku do 4 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia chorób:

 • dróg oddechowych (stany zapalne gardła, oskrzeli, płuc i inne),

 • przewodu pokarmowego (ostre i przewlekłe zaburzenia wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia czynnościowe),

 • dróg moczowych (pełna diagnostyka obrazowa + leczenie),

 • układu krążenia,

 • układu nerwowego,

 • zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>
Oceń nas