Oddział Dzieci Młodszych2024-03-04T09:17:46+00:00

Oddział Dzieci Młodszych

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

 • Poziom +3

Kierownictwo Oddziału

dr n. med. Urszula Lulewicz – Sobczak
Kierownik Oddziału

mgr Hanna Włódarczak
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 23 00

Dyżurka lekarska

 • +48 61 616 23 07
  +48 61 616 23 08

Dyżurka lekarska

 • +48 61 616 23 09
  +61 61 616 23 10

Pielęgniarka Oddziałowa

 • +48 61 616 23 03

Sekretariat Oddziału

 • +48 61 616 23 00

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00
  Sekretariat Oddziału Dzieci Młodszych (poziom +3)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W dniu przyjęcia do szpitala, proszę zgłosić się do Izby Przyjęć (budynek główny, poziom 0).  Następnie dziecko i opiekun udają się na Oddział – poziom +3

Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna prawnego (rodzica).

Do przyjęcia do Szpitala niezbędne będzie podanie numeru pesel pacjenta, prosimy o jego przygotowanie.

Do szpitala należy zabrać:

 • odzież dla niemowląt ,
 • środki pielęgnacji i higieny osobistej dla dziecka,
 • pieluchy jednorazowe ( 5 sztuk dostarcza Oddział),
 • mleko jeśli nie są to podstawowe preparaty żywieniowe ( Bebiko, Bebilon, NAN) lub lecznicze (Nutramigen, Bebilon pepti Syneo, Neocate LCP)
 • butelki do mleka, bidon/ butelka do picia płynów

Dzieci od 0-do 2 lat – ostatnie karmienie o godzinie 06.,00- tylko jeśli taka informacja została przekazana podczas ustalania terminu i warunków przyjęcia.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Zakres działalności

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku do 4 roku życia z zakresu pediatrii, w tym leczenia chorób:

 • dróg oddechowych (stany zapalne gardła, oskrzeli, płuc i inne),

 • przewodu pokarmowego (ostre i przewlekłe zaburzenia wchłaniania, nietolerancje pokarmowe, zaburzenia czynnościowe),

 • dróg moczowych (pełna diagnostyka obrazowa + leczenie),

 • układu krążenia,

 • układu nerwowego,

 • zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich.

W razie potrzeby pacjenci konsultowani są przez lekarzy:

 • okulistę

 • dermatologa

 • alergologa

 • chirurga

 • pulmonologa

 • gastroenterologa

Szpital zapewnia  dostęp do badań tomografii komputerowej, RTG, USG, EEG, EKG, echa serca, prób wysiłkowych, badań endoskopowych: w tym gastroskopii i kolonoskopii oraz badań laboratoryjnych.

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>
Oceń nas