Oddziały Szpitalne Krysiewicza 7/82019-04-17T20:19:22+00:00

Oddziały Szpitalne ul. Krysiewicza 7/8

Kontakt

Szpital Św. Józefa

  • ul. Krysiewicza 7/8
    61-825 Poznań

  • centrala: +48 61 850 62 00,
    sekretariat: tel. +48 61 850 62 93

  • +48 61 852 98 06

  • sekretariat@szoz.pl

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.