Oddziały Szpitalne ul. Adama Wrzoska 12022-08-04T10:09:09+00:00

Oddziały Szpitalne ul. Adama Wrzoska 1

Kontakt

  • ul. Adama Wrzoska 1
    60-663 Poznań

  • sekretariat: tel. +48 61 616 25 00

  • sekretariat@szoz.pl

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Oceń nas