Oddział Dzieci Starszych I2024-03-04T09:19:03+00:00

Oddział Dzieci Starszych I

Lokalizacja

Wielkopolskie Centrum Pediatrii, poziom +4

 • ul. Adama Wrzoska 1
  60-663 Poznań

Kierownictwo Oddziału

Joanna Sawicka- Metkowska
Kierownik Oddziału

Mariola Dziarłowska
Pielęgniarka Oddziałowa

Kontakt

Kierownik oddziału:

 • +48 61 616 24 30

Dyżurki lekarskie:

 • +48 61 616 24 37
  +48 61 616 24 38
  +48 61 616 24 39
  +48 61 616 24 40
  +48 61 616 24 41
  +48 61 616 24 42
  +48 61 616 24 43
  +48 61 616 24 44

Pielęgniarka Oddziałowa:

 • +48 61 616 24 33

Zapisy i przyjmowanie na oddział

 • Zgłoszenia

 • Zgłoszenia

W celu ustalenia terminu przyjęcia do szpitala można zgłaszać się:

 • osobiście:
  poniedziałek - piątek 7:30 - 14:00
  Sekretariat Oddziału Dzieci Starszych I (poziom +4)

Planowany termin przyjęcia podawany jest, o ile to jest możliwe, w momencie zgłoszenia, jeżeli nie ma możliwości podania terminu przyjęcia w momencie zgłoszenia (w celu ustalenia terminu konieczna jest konsultacja z lekarzem), pacjent zostanie poinformowany o planowanym terminie przyjęcia telefonicznie.

 • Do przygotowania

 • Do przygotowania

W celu zapisania dziecka do Księgi Oczekujących niezbędne jest podanie numeru PESEL, podanie kodu e-skierowania,  daty wystawienia skierowania i rozpoznania lekarza kierującego.

Prosimy również o posiadanie do wglądu pełnej dokumentacji medycznej dziecka, w tym książeczki zdrowia dziecka.

 • Przyjęcie na oddział

 • Przyjęcie na oddział

W dniu przyjęcia do Szpitala prosimy o zgłoszenie się do Izby Przyjęć Planowych, poziom 0,  w godzinach 7:30 - 9:00. Po przyjęciu przez lekarza pacjent jest kierowany na Oddział na 4. piętro.

 • Przyjęcie dziecka do Szpitala wymaga obecności opiekuna ustawowego (rodzica).
 • Dziecko musi być zdrowe - bez świeżych cech infekcji. 
 • W dniu przyjęcia dziecko powinno być na czczo.
 • Leki stałe poranne należy podać jak zwykle. 
 • Niezbędne do przyjęcia jest posiadanie przy sobie pełnej dokumentacji medycznej dziecka, w tym książeczki zdrowia dziecka. Pacjenci przyjmowani celem wykonania diagnostyki obrazowej, zobowiązani są posiadać wyniki poprzednich badań obrazowych w formie opisu oraz  wersji elektronicznej na płycie CD.

Prosimy o zabranie ze sobą:

 • leków stałych dziecka niezbędnych na cały okres pobytu w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację leku, dawki i daty ważności.
 • piżamy, przyborów toaletowych, ręcznika, kapci.

Dzieci u których planowana jest próba wysiłkowa muszą mieć strój sportowy oraz obuwie sportowe.

Oddział zapewnia miejsce do spania dla opiekuna.  Rodzicowi nie zapewnia się pościeli/koca. 

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Potwierdzenie prawa do świadczeń >>

Oddział realizuje świadczenia zdrowotne na rzecz dzieci w wieku 2,5 do 18 roku życia z zakresu pediatrii, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • schorzeń układu oddechowego i chorób alergicznych (w tym badania endoskopowe układu oddechowego),

 • schorzeń układu pokarmowego (w tym badania endoskopowe przewodu pokarmowego),

 • schorzeń układu sercowo – naczyniowego, z uwzględnieniem zaburzeń rytmu serca i nadciśnienia tętniczego (bez procedur kardiologii inwazyjnej).

Wsparcie oddziału

W ramach Zespołu Oddział posiada stały dostęp do:

 • Pracowni Badań Obrazowych (tomografia komputerowa, ultrasonografia, radiologia konwencjonalna),

 • Zakładu Elektrodiagnostyki i Fizjopatologii Układu Krążenia (echokardiografia, badanie ekg metodą Holtera 24-godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienie tętniczego, ergometryczne próby wysiłkowe).

W uzasadnionych przypadkach pacjenci konsultowani są przez lekarzy specjalistów z zakresu:

 • neurologii dziecięcej,

 • okulistyki,

 • dermatologii,

 • alergologii,

 • chirurgii dziecięcej,

 • pulmonologii,

 • reumatologii,

 • psychiatrii,

 • laryngologii,

 • gastroenterologii dziecięcej.

Oddział od lat systematycznie współpracuje ze szpitalnym zespołem psychologów klinicznych.

Prawo do uzyskiwania informacji

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prawo do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta posiada osoba wskazana (upoważniona) przez pacjenta lub jego przedstawiciel ustawowy.

Oceń nas