Poradnie Specjalistyczne ul. Sporna 162017-11-13T17:49:40+00:00

Poradnie Specjalistyczne ul. Sporna 16

Kontakt

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

  • ul. Sporna 16
    61-709 Poznań

  • centrala: +48 61 852 44 91

Lokalizacja

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.