Poradnie Specjalistyczne ul. Adama Wrzoska 12022-05-24T15:00:53+00:00

Poradnie Specjalistyczne ul. Adama Wrzoska 1

Kontakt

Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego

  • ul. Adama Wrzoska 1
    60-663 Poznań

  • centrala: +48 61 852 44 91

Lokalizacja

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.