Poradnie Specjalistyczne ul. Adama Wrzoska 12023-02-13T11:06:00+00:00

Poradnie Specjalistyczne ul. Adama Wrzoska 1

Kontakt

Zespół Poradni Specjalistycznych

  • ul. Adama Wrzoska 1
    60-663 Poznań

  • centrala: +48 61 852 44 91

    adres mailowy: rejestracja@szoz.pl

Lokalizacja

Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych

Uprawnienia pacjenta do świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego weryfikowane są na podstawie numeru pesel pacjenta.
W przypadku braku potwierdzenia uprawnień przez system EWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), pacjent / opiekun ustawowy pacjenta ma prawo złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń zdrowotnych lub okazać się dokumentem potwierdzającym to prawo.

Oceń nas